Share

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับ The Givers Network และร้าน Vie Halong มอบน้ำดื่มให้กับชุมชนมักกะสัน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563, กรุงเทพฯ – มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับร้าน Vie Halong มอบน้ำดื่มให้กับชุมชนมักกะสัน (ร่วมใจ) กรุงเทพฯ

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนและหน่วยงานราชการที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 โดยมูลนิธิฯ ได้ทำการแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 300 ขวดให้กับชุมชนมักกะสัน (ร่วมใจ)  กรุงเทพฯ

มูลนิธิพุทธรักษาขอขอบคุณ The Givers Network ที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความช่วยเหลือ โดยมูลนิธิฯและผู้สนับสนุนโครงการทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสาธารณะประโยชน์ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อที่เราจะข้ามผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ The Givers Network เปิดตัวในปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด "Together we can give better ให้ด้วยกัน ยิ่งให้ได้ไกล" โดยมีปรัชญาการดำเนินงาน “ให้” 3 ข้อ คือเห็นถ่องแท้ (ถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือ) - เข้าใจจริง (เพื่อพัฒนาแนวทางการให้ที่เกิดผลยิ่งกว่า) -ให้อย่างเกิดผล (สู่ผลลัพธ์ทางสังคมที่ยิ่งใหญ่กว่า) 

Write A Comment

0 Comments

ผลลัพธ์
การยืนยัน