Share

“สายใยน้องพี่ น้ำใจดีทีจีโอ” มอบถุงยังชีพผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพฯ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563, กรุงเทพฯ – มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับ The Givers Network ส่งมอบถุงยังชีพภายใต้โครงการ “สายใยน้องพี่ น้ำใจดีทีจีโอ” แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพฯ

โดย The Givers Network ได้เพิ่มช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งครั้งนี้มูลนิธิฯได้ทำการส่งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและขอรับความช่วยเหลือจำนวน 80 ท่านตามพื้นที่ต่าง ๆ รอบกรุงเทพมหานคร

“ก่อนหน้านี้เป็นพนักงานขายในห้างสรรพสินค้า แต่หลังสถานการณ์ COVID-19 ถูกให้หยุดงานโดยไม่ได้ค่าจ้าง จึงติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางที่ The Givers Network เปิดรับและขอขอบคุณความช่วยเหลือในครั้งนี้” หนึ่งในผู้ลงทะเบียนกล่าว

มูลนิธิพุทธรักษาขอขอบคุณ The Givers Network ที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความช่วยเหลือแก่โครงการ โดยมูลนิธิฯและผู้สนับสนุนโครงการทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสาธารณะประโยชน์ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อที่เราจะข้ามผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ The Givers Network เปิดตัวในปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด "Together we can give better ให้ด้วยกัน ยิ่งให้ได้ไกล" โดยมีปรัชญาการดำเนินงาน “ให้” 3 ข้อ คือเห็นถ่องแท้ (ถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือ) - เข้าใจจริง (เพื่อพัฒนาแนวทางการให้ที่เกิดผลยิ่งกว่า) -ให้อย่างเกิดผล (สู่ผลลัพธ์ทางสังคมที่ยิ่งใหญ่กว่า) 

Write A Comment

0 Comments

ผลลัพธ์
การยืนยัน