Share

The Forestias by MQDC เดินหน้าโครงการ ‘Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต’ มอบกล้าไม้ให้ 120 ครอบครัวในชุมชนบ้านอำเภอ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563, ชลบุรี – The Forestias by MQDC เดินหน้าโครงการ ‘Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต’ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศไทย โดยร่วมมือกับ 120 ครอบครัวในชุมชนบ้านอำเภอ ซึ่งถือเป็นชุมชนแห่งที่สองนับตั้งแต่เริ่มโครงการ

โครงการ ‘Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต’ ตั้งเป้าปลูกต้นกล้าจำนวน 1.2 ล้านต้น ภายในเวลา 3 เดือน โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ส่งมอบต้นกล้าให้ 26 ครอบครัวที่ชุมชนวัดทุ่งเหียง พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี “เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ได้กระจายผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะกับผู้มีรายได้น้อย และผู้ตกงาน รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจอีกด้วย” นายกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส โครงการ The Forestieas by MQDC กล่าว 

โดย The Forestias by MQDC  ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวคิดในการสร้างเมืองคู่ป่า รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการทำให้คนเห็นความสำคัญของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับชุมชนโดยใช้การสร้างป่าเข้ามาเป็นหัวใจหลักในการช่วยเหลือ

โดยโครงการ ‘Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต’ ได้จัดพิธีมอบต้นกล้าไม้จำนวน 144,000 ต้น ให้แก่ 120 ครอบครัวในชุมชนบ้านอำเภอ เพื่อนำไปดูแลให้เติบโตต่อไป พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาทต่อครอบครัว แบ่งจ่าย 3 งวด รวม 15,000 บาท

จากนั้นกล้าไม้จะถูกนำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ เช่น กองสาธารณสุข ตำบลนาจอมเทียน สำหรับสร้างเสริมพื้นที่สีเขียวหรือนำไปร่วมการปลูกป่าในโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบางส่วนจะทำการแจกจ่ายประชาชนทั่วไป หรือมอบให้ชุมชนที่รับต้นกล้าไปดูแลต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

นายอนุสรณ์ สายนภา ผู้นำชุมชนบ้านอำเภอ กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันเปิดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ ด้วยการมอบทุนช่วยเหลือ และยังให้โอกาสเรียนรู้วิธีการดูแลกล้าไม้จากทางกรมป่าไม้ อีกทั้งในส่วนเทศบาลที่ให้การสนับสนุนน้ำสำหรับการดูแลกล้าไม้ตลอด 3 เดือน 

ซึ่งชุมชนเห็นว่า จะมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในอนาคต เพราะเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ของชุมชน และ ยังขยายผลไปยังกิจกรรมของชุมชนในการปลูกป่าโกงกาง สร้างแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อได้ ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ นอกจากจะมุ่งหวังเพื่อจุดประกายจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน ยังต่อยอดให้ให้ชุมชนนำมาพัฒนาเป็นช่องทางส่งเสริมรายได้ในระยะยาวได้อีกด้วย

โดย The Forestias by MQDC ได้จัดสรรงบประมาณให้โครงการนี้จำนวน 25 ล้านบาท แบ่งมอบให้ครอบครัวที่รับกล้าไม้ไปดูแล ครัวเรือนละ 15,000 บาท จำนวน 1,000 ครัวเรือน รวมงบประมาณจำนวน 15 ล้านบาท และช่วยซื้อต้นกล้าจากศูนย์เพาะกล้าไม้เพื่อจำหน่ายของชาวบ้านอีกจำนวน  10 ล้านบาท    

นอกจากชุมชนสองแห่งข้างต้นนี้แล้ว  ทางโครงการยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิพุทธรักษาและ The Givers Network เพื่อเตรียมขยายไปยังพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันได้ประสานกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในการดำเนินการจัดหาชุมชนและกลุ่มคนไร้บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการอีกด้วย

ทั้งนี้ The Givers Network เปิดตัวในปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด "Together we can give better ให้ด้วยกัน ยิ่งให้ได้ไกล" โดยมีปรัชญาการดำเนินงาน “ให้” 3 ข้อ คือเห็นถ่องแท้ (ถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือ) - เข้าใจจริง (เพื่อพัฒนาแนวทางการให้ที่เกิดผลยิ่งกว่า) -ให้อย่างเกิดผล (สู่ผลลัพธ์ทางสังคมที่ยิ่งใหญ่กว่า) 

สำหรับชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 

Facebook : MQDC – The Forestias

Write A Comment

0 Comments

ผลลัพธ์
การยืนยัน