Share

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับ The Givers Network และพันธมิตรองค์กร มอบอาหารแก่สำนักงานเขตสวนหลวง

วันที่ 29 เมษายน 2563, กรุงเทพฯ – มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับ คุณสุพิชฌาย์ พิทยารัตน์กุล และ The Givers Network มอบอาหารเพื่อสนับสนุน “โครงการส่งมอบอาหารให้กำลังใจฮีโร่บนท้องถนน” แก่สำนักงานเขตสวนหลวง

ซึ่งครั้งนี้มูลนิธิพุทธรักษาได้ทำการมอบอาหารจำนวน 100 กล่องแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เช่นเจ้าหน้าที่กวาดถนน เจ้าหน้าที่เก็บขยะ และคนสวนของสำนักงานเขตสวนหลวง

ทั้งนี้มูลนิธิพุทธรักษา The Givers Network และผู้สนับสนุนโครงการทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสาธารณะประโยชน์ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อที่เราจะข้ามผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ The Givers Network เปิดตัวในปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด "Together we can give better ให้ด้วยกัน ยิ่งให้ได้ไกล" โดยมีปรัชญาการดำเนินงาน “ให้” 3 ข้อ คือเห็นถ่องแท้ (ถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือ) - เข้าใจจริง (เพื่อพัฒนาแนวทางการให้ที่เกิดผลยิ่งกว่า) -ให้อย่างเกิดผล (สู่ผลลัพธ์ทางสังคมที่ยิ่งใหญ่กว่า) 

Write A Comment

0 Comments

ผลลัพธ์
การยืนยัน