Share

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับ The Givers Network และพันธมิตรองค์กร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันแก่ตลาดอาจณรงค์ ไนท์บาซาร์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563, กรุงเทพฯ – มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับคุณวรันยา ภูนวกุล ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนากลยุทธ์องค์กร บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณนวรัตน์ เจียมกิจรุ่ง และร้านอาหาร Vie Halong  มอบอาหารเพื่อสนับสนุนโครงการ “ส่งมอบอาหารให้กำลังใจฮีโร่บนท้องถนน” แก่ตลาดอาจณรงค์ ไนท์บาซาร์ เขตคลองเตย

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนและหน่วยงานราชการทีได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  ซึ่งครั้งนี้ได้นำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนบริเวตลาด อาจณรงค์ ไนท์บาซาร์ โดยมูลนิธิฯ ได้ประสานไปสำนักงานเขตคลองเตยในการแจกจ่ายเครื่องอุปโภบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันที่ประกอบไปด้วย อาหาร 100 กล่อง น้ำดื่ม 108 ขวด และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กจำนวน 300 ชิ้น

มูลนิธิพุทธรักษาขอขอบคุณ The Giver Network ที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงร้านค้าต่างๆ โดยมูลนิธิฯและผู้สนับสนุนโครงการทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสาธารณะประโยชน์ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อที่เราจะข้ามผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ The Givers Network เปิดตัวในปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด "Together we can give better ให้ด้วยกัน ยิ่งให้ได้ไกล" โดยมีปรัชญาการดำเนินงาน “ให้” 3 ข้อ คือเห็นถ่องแท้ (ถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือ) - เข้าใจจริง (เพื่อพัฒนาแนวทางการให้ที่เกิดผลยิ่งกว่า) -ให้อย่างเกิดผล (สู่ผลลัพธ์ทางสังคมที่ยิ่งใหญ่กว่า)

Write A Comment

0 Comments

ผลลัพธ์
การยืนยัน