Share

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับ The Givers Network และร้าน Vie Halong มอบอาหารแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันที่ 15 เมษายน 2563, กรุงเทพฯ – มูลนิธิพุทธรักษามอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันCOVID-19 แก่หน่วยงานราชการและชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนอาหารจากร้าน Vie Halong

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนและหน่วยงานราชการที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซึ่งครั้งนี้ได้นำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน กลุ่มลูกจ้างรายวัน สำนักงานเขตพระโขนงและชุมชนโรงหมูคลองเตย ซึ่งเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันประกอบไปด้วย อาหาร 149 ชุด มะม่วงจำนวนหนึ่ง และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก

กิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินงานผ่านโครงการ “ส่งมอบอาหารให้กำลังใจ ฮีโร่บนท้องถนน” หรือ BKK Pay Forward ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของ 3 หน่วยงานได้แก่ The Givers Network ร้าน Vie Halong และมูลนิธิพุทธรักษา

ทั้งนี้ The Givers Network เปิดตัวในปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด "Together we can give better ให้ด้วยกัน ยิ่งให้ได้ไกล" โดยมีปรัชญาการดำเนินงาน “ให้” 3 ข้อ คือเห็นถ่องแท้ (ถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือ) - เข้าใจจริง (เพื่อพัฒนาแนวทางการให้ที่เกิดผลยิ่งกว่า) -ให้อย่างเกิดผล (สู่ผลลัพธ์ทางสังคมที่ยิ่งใหญ่กว่า) 

Write A Comment

0 Comments

ผลลัพธ์
การยืนยัน