Art4Worth

Art4Worth

Category

Charitable Organization

Contact

Address

23/36 Sorachai Building, 15th Floor, Soi Sukhumvit 63, Sukhumvit Road, Khlong Tan Nuea, Wattana, Bangkok 10110

Social Media

About Art4Worth

อยากให้กำลังใจให้น้องๆในสถานสงเคราะห์ อยากให้น้องๆมีอนาคตที่ดี?
มาร่วมสร้างพลังใจที่ยั่งยืนให้พวกเขาเข้าใจในคุณค่าของตัวเองผ่านการทำงานศิลปะ
กับโครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา

เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเด็กอย่างถาวรได้อย่างไร ? คงไม่ใช่เพียงแค่การเลี้ยงอาหารกลางวัน คงไม่ใช่เพียงการบริจาคด้วยทรัพย์สินหรือสิ่งของ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาให้ค้นพบเส้นทางที่ดีของเขาเอง เราต้องช่วยปลุกพลังจากภายในที่จะช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์
การยืนยัน