MQDC

MQDC

Category

Sponsor

Contact

Address

695 Soi Sukumvit 50, Sukumvit Rd. Phrakanong, Klong Toey, Bangkok 10260

Social Media

About MQDC

เกี่ยวกับ MQDC
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หนึ่งใน กลุ่มบริษัทดีที ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2553 ได้ก่อตั้งบริษัท แมกโนเลีย อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับจากการขยายตัวทางธุรกิจ ในการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระดับสากล เพื่อก้าวไปข้างหน้า บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจทั้งในกลุ่มที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ศูนย์การค้า รวมถึงธุรกิจการให้บริการ โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยผลงานการออกแบบที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว


ขอบเขตของธุรกิจ (Scope Of Business) เราดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร 2 ด้านหลัก ดังนี้

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property Investment) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยโดยทำการสนับสนุนทั้งการวิจัย และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อนทำการลงทุน อีกทั้งยังเปิดรับโอกาสทางธุรกิจและโครงการใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่บริษัทฯเป็นผู้พัฒนาแต่พียงผู้เดียว หรือเป็นโครงการร่วมทุน

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) การพัฒนาโครงการที่พักอาศัยเน้นไปที่การพัฒนาทั้งโครงการบ้านเดี่ยว และคอนโดมีเนียม ที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดในการก่อสร้างที่มีคุณภาพโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เลือกใช้วัสดุชั้นดี การออกแบบที่พิถีพิถันสอดรับลงตัวกับไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แมกโนเลีย ยังให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น ผ่านการออกแบบที่ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมและร่วมอนุรักษ์โลก

ผลลัพธ์
การยืนยัน